logo

Specialiųjų ir sudėtingų poreikių turintiems pacientams paslaugas teikiančios įstaigos

SPECIALIŲJŲ IR SUDĖTINGŲ POREIKIŲ TURINTIEMS PACIENTAMS PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

ĮSTAIGA

PASLAUGOS

KONTAKTAI

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Teikia gestų kalbos vertimo paslaugas ir gerina informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

https://www.vertimaigestais.lt
Darbo laikas: I–IV 8.00–12:00, 12.45–17.00
V 8.00–12.00, 12.45–15.45
I. Kanto g. 23, Kaunas
Tel. +370 372 60 267

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS)

Atstovauja ir gina regėjimo negalią turinčių asmenų teises

www.lass.lt
Labdarių g. 7/11, Vilnius
Tel. +370 5 262 4866

Lietuvos kurčiųjų draugija

Atstovauja ir gina kurčiųjų teises, teikia metodinę pagalbą

http://www.lkd.lt/
Darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00
Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
Tel. +370 5 261 5593

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Kurčiųjų, neprigirdinčiųjų mokymas. Socialinė integracija, konsultacijos. Gestotyros ir metodinių priemonių rengimas, leidyba.

http://www.deafcenter.lt/
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–16.00
Filaretų g. 36, Vilnius
Tel. +370 5 215 4427

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras

Specializuota bei kvalifikuota antrinė ir tretinė asmens sveikatos priežiūra (ambulatorinė ir stacionarinė) vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, vaikams, patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams, esantiems rizikos grupėse šiems sutrikimams atsirasti, taip pat šių vaikų tėvams (globėjams)

http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/
Darbo laikas: I–V 7.00–18.00
Santariškių g. 7, Vilnius
J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Tel. +370 5 250 1717

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Atstovauja neįgaliųjų teisėms ir interesams bei juos gina, teikia siūlymus valdžios institucijoms dėl neįgaliųjų socialinė integracijos ir globos, remia neįgaliųjų ugdymą, švietimą, darbinį užimtumą, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padeda neįgaliems žmonėms prisitaikyti prie aplinkos ir siekia pritaikyti aplinką prie jų, skatina neįgaliųjų meninę kūrybą, organizuoja jų laisvalaikį ir poilsį, konferencijas, seminarus, kitais būdais šviečia visuomenę neįgaliųjų klausimais, organizuoja neįgaliųjų žmonių kultūros, sporto renginius.

https://draugija.lt/
Darbo laikas: I–IV 8.00–15.00
Saltoniškių g. 31, Vilnius
Tel. +370 615 15 504

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Dirba žmonių su negalia integracijos srityje

http://www.negalia.lt
Gėlių g. 7, Vilnius
Tel. +370 5 269 1308

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Telkia Lietuvos Respublikoje gyvenančius sutrikusios intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis. Siekia visapusiškos sutrikusio intelekto žmonių integracijos į visuomenę.

http://www.viltis.lt/lt/
Kareivių g. 2 C, Vilnius
Tel. +370 5 211 3293

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vienija psichikos negalią turinčius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes visoje Lietuvoje. Atstovauja asmenis, turinčius psichikos negalią, siekia kokybiško gydymo ir pilnaverčio gyvenimo, plečiant psichosocialinės reabilitacijos, užimtumo, teisinės pagalbos bei nestacionarios globos paslaugas bendruomenėje.

https://lspzgb.lt
Darbo laikas: I–V 8.00–17.00
Viršuliškių g. 34, Vilnius
Tel. +370 5 212 1656

Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/Spec-mokyklu-ir-spec.-ugdymo-centru-kontaktai.pdf

Atgal