logo

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

Atgal