logo

Persirašyti pas kitą šeimos / vidaus ligų / vaikų ligų gydytoją ar gydytoją psichiatrą

Pakeisti šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytoją, reikia pateikti nustatytos formos prašymą.

 Prašymo forma gydytis pas kitą gydytoją

Prašymą galima pateikti: 
  • bet kurioje poliklinikos registratūroje darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 20.00 val. Prašymas, pateiktas nuo 19.45 val. bus nagrinėjamas ir tvarkomas kitą darbo dieną
  •  paprastuoju paštu, adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo būtina kartu pateikti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka
  • elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Daugiau informacijos rasite: https://www.elektroninis.lt/
  • per Elektroninius valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, leidžiančiu patvirtinti asmens tapatybę


Naują gydytoją galima rinktis tik iš tų, kurie formuoja savo apylinkes. Apylinkę formuojančių šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų sąrašą rasite čia

Jeigu paeidaujate pasirinkti kitą gydytoją psichiatrą, nei priskirtas apylinkės psichiatras, sprendimą dėl asmens prašymo (ne)tenkinimo priima VšĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikos vedėjas, įvertinęs pageidaujamo pasirinkti gydytojo psichiatro apylinkės dydį ir darbo krūvį, neviršijant aptarnaujamųjų prirašytų gyventojų skaičiaus gydytojo psichiatro apylinkėje

Atgal