logo

Persirašyti pas kitą šeimos / vidaus ligų / vaikų ligų gydytoją ar gydytoją psichiatrą

Pakeisti polikliniką ar psichikos sveikatos centrą, persirašyti pas kitą šeimos, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ar gydytoją psichiatrą, reikia pateikti nustatytos formos prašymą.

 Prašymo forma gydytis pas kitą gydytoją

Prašymą galima pateikti: 
  • registratūroje – Pylimo g. 3, nuo 7.00 val. iki 19.45 val.
  •  savo padalinio registratūroje, nuo 7.00 val. iki 19.45 val.
  •  paprastuoju paštu, adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
  • elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (skenuoti ir paprastu parašu pasirašyti dokumentai netinka)
Atgal