logo

Lėšos veiklai viešinti

  • VšĮ Centro poliklinika 2024 m. neskyrė lėšų viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
  • Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)
    (Šios sistemos naudotojas gali viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenis apie jų veiklą (valdymą, dalyvius, vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis ir t. t.)
Atgal