logo

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos  pareigūnas

  • Duomenų apsaugos pareigūno užduotis – užtikrinti įstaigos veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauti sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoti asmens duomenų apsaugos klausimais
  • Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės
  • Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, poliklinikoje duomenų apsaugos pareigūno funkciją vykdo MB ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, įmonės kodas 304850650,  A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilniuje, el. p. info@adaekspertai.lt, tel. +370 670 23 913
Atgal