logo

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos  pareigūnas

  • Duomenų apsaugos pareigūno užduotis – užtikrinti įstaigos veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauti sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoti asmens duomenų apsaugos klausimais.
  • Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.
  • Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, poliklinikoje duomenų apsaugos pareigūno funkciją vykdo (informacija ruošiama)
Atgal