logo

Atšaukti vizitą

Atšaukti vizitą galite:

  • internetu www.pylimas.lt – jeigu esate VšĮ Centro poliklinikos pacientas (prisijungti prie registracijos sistemos savo (arba registruoto asmens, vaiko) pavarde ir suteiktu slaptažodžiu ar per elektroninės valdžios vartus
  • skambinti Skambučių centro telefonu +370 5 244 2244
  • rašyti trumpąją SMS žinutę telefonu +370 690  66 222 – jeigu gavote priminimą apie registraciją pas gydytoją specialistą ir negalite atvykti į gydytojo specialisto konsultaciją
  • E. sveikata: prisijungimas prie IPR IS, registracija ir jos atšaukimas (žiūrėti čia)

 

Atgal