logo

Privalomieji sveikatos mokymai

Privalomieji sveikatos mokymai

Adresas: Pylimo g. 56,  Vilnius, 102 kabinetas

  • Mokymai pagal susitarimą vykdomi ir objektuose (pasirašius sutartis)

Atsakingas asmuo: Irena Palubinskienė, tel. +370 5 261 2124

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, VšĮ Centro poliklinikoje teikiamos šios paslaugos:

Kursai Paskirtis Periodiškumas Laikas

Privalomojo pirmos pagalbos mokymo kursai

8 val.
Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais, Lietuvos Respublikos  valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

Trečiadieniais
14 val.

           
 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos teikimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
AM, A1, A2, A, B1, B, ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai  Prieš pradedant vairuoti
Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai Prieš pradedant dirbti, dirbant- kas penkeri metai
Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai Prieš pradedant dirbti ir kas dvejus metus
 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai prižiūrintys vaikus Prieš pradedant dirbti ir kas trejus metus
Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai Pirmaisiais darbo metais ir kas penkerius metus

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursai

2 val.
Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

Antradieniais ir ketvirtadieniais
13 val.               

Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai ir pirminių produktų, darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo neperdirbantys, negaminantys ir neruošiantys Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
Netiesiogiai maistą tvarkantys  darbuotojai Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursai

10 val.
Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai Prieš pradedant dirbti ir kas dveji metai
 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursai

8 val.

 
Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas Prieš pradedant dirbti
Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas Prieš pradedant dirbti
Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Prieš pradedant dirbti
Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Prieš pradedant dirbti
Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai Prieš pradedant dirbti
Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) Prieš pradedant dirbti
Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus Prieš pradedant dirbti
Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems valymo paslaugas teikiantys asmenys, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra Prieš pradedant dirbti
Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai Prieš pradedant dirbti
Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (4 val.) Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti

Pirmadieniais
14 val.
Trečiadieniais
10 val.
Penktadieniais
10 val.

Atgal