logo

Nuotolinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (toliau – nuotolinė paslauga), tai informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, teikiama šeimos gydytojo komandos nario (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo, kartu dirbančio slaugytojo) paslauga pacientui, jam nevykstant į polikliniką

Šios paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui pagal įstatymą arba pagal pavedimą (toliau – atstovas) atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą bei vartojimą

Dėl nuotolinės paslaugos skambinti į poliklinikos Skambučių centrą  tel. +370 5 244 2244

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą

Atgal