logo

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Mokamų paslaugų kainynas

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

 Prašymas dėl pinigų grąžinimo

Mokamos paslaugos:

 • paslaugos nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams bei užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą)
 • gydytojų specialistų konsultacijos, jei pacientas neturi siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta kitaip)
 • gydytojų specialistų konsultacijos ar kitos paslaugos, jei paciento pageidavimu jos teikiamos ne eilės tvarka
 • kitos paslaugos, įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą
 • nemedicininės paslaugos
 • paslaugos, tyrimai, procedūros, teikiamos paciento pageidavimu
 • skiepijimai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių ar nėra finansuojami iš kitų šaltinių
 • profilaktiniai darbuotojų / įsidarbinančiųjų / vairuotojų / norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimai
 • odontologinės priežiūros paslaugos: apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. Neturintys privalomojo sveikatos draudimo moka ir už odontologinę konsultaciją
 • paslaugos, kurios nėra numatytos sutartyje su teritorine ligonių kasa
 • paslaugos, teikiamos sutarčių su kitomis įstaigomis pagrindu
Atgal