logo

Šeimos gydytojo paslaugos

Šeimos gydytojo paslaugas Budinčio gydytojo tarnyboje teikia darbuotojų komanda (šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, slaugytojas) ūmiai susirgusiems pacientams

Šias paslaugas teikiame:

  • nemokamai draustiems VšĮ Centro poliklinikos pacientams, draustiems kitų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (sudariusių sutartį su VšĮ Centro poliklinika dėl paslaugų teikimo visą parą, žr. žemiau) pacientams ne darbo metu
  • visiems kitų gydymo įstaigų pacientams ir asmenims, neturintiems sveikatos draudimo — paslaugos Budinčio gydytojo tarnyboje yra mokamos (už paslaugas mokama vietoje pagal patvirtintą kainyną), išskyrus būtinąją medicinos pagalbą
  • norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus

  • nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovaujantys jo atstovai pagal įstatymą (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas), privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus

Atgal