logo

Būtinoji pagalba

Būtinoji (skubioji) medicinos pagalba teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai dėl ūmių klinikinių būklių, kai gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų paciento sveikatai

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

  • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą
  • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams
  • ES / EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį
  • užsieniečiams, ne ES / EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį

Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis neturi siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos

Atgal