logo

Juristas (terminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas

 Juristas (terminuota darbo sutartis) 

Darbo pobūdis (funkcijos)

 
 • konsultuoti poliklinikos administracijos ir kitus darbuotojus viešųjų pirkimų, darbo teisės, kitais teisinio pobūdžio klausimais
 • rengti ir (ar) dalyvauti rengiant poliklinikos veiklos organizavimo dokumentų projektus arba jau parengtus dokumentų projektus vertinti, teikti pastabas ar išvadas, vykdyti vidaus dokumentų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams priežiūrą
 • rengti, vertinti ir teikti pastabas sutarčių projektams. Imtis teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti poliklinikos teises ir teisėtus interesus
 • vertinti ir teikti pastabas ar išvadas dėl viešųjų pirkimų dokumentų
 • dalyvauti poliklinikoje sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje
 • atstovauti poliklinikos interesus ikiteisminio tyrimo institucijose, komisijose, visų instancijų teismuose, valstybės ir valdžios institucijose
 • rengti ieškinių, apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų procesinių dokumentų projektus
 • rengti raštų (atsakymų) fiziniams ir juridiniams asmenims projektus, atlikti šių dokumentų teisinį vertinimą, teikti išvadas, siūlymus, pastabas

Reikalavimai

 
 • turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą, darbo teisinius santykius, viešųjų įstaigų veiklą, asmens duomenų saugumą, pacientų teises, viešųjų pirkimų vykdymą
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą

 

Privalumai

 
 • teisinio darbo patirtis sveikatos apsaugos ir (ar) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir (ar) šių paslaugų kokybės kontrolės srityje

Siūlome

 
 • darbą profesionalioje, įvairaus profilio specialistų komandoje
 • asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes
 • 2 papildomas poilsio dienas (sveikatos gerinimo atostogas) per kalendorinius metus (išdirbus įstaigoje nepertraukiamai ne mažiau kaip 6 mėnesius)

Darbo užmokestis

 • nuo 3200 Eur (neatskaičius mokesčių)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • gyvenimo aprašymas
 • išsilavinimą bei darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos

 

Dėl darbo psiūlymo kreiptis

 

Atgal