logo

Aktualijos

Parduodamas garažo boksas

VšĮ Centro poliklinika parduoda aukcione Negyvenamąją patalpą-Garažą (boksą), unikalus Nr. 4198-3020-1018:0001, esantį Gunkliškių g. 11, Vilniuje, naudojimo paskirtis – garažų, bendras plotas – 18,68 kv. m, statybos pabaigos metai – 1983.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 7900 Eur.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 80 Eur.
Dalyvio garantinio įnašo dydis – 790 Eur, sumokamas iki dokumentų pateikimo registruotis į aukcioną.
VšĮ Centro poliklinikos (juridinio asmens kodas 125873515) sąskaita LT637300010071864670 AB „Swedbank“, banko kodas 73000, į kurią turi būti sumokamas dalyvio garantinis įnašas ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą.
Objekto apžiūra: dėl objekto apžiūros, kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Haliną Žukovską, telefonu (8 606) 31376 arba el. paštu halina.zukovska@pylimas.lt.
Registracijos pradžia 2023-11-27 00:00:00 val., pabaiga 2023-11-29 23:59:59 val.
Aukciono pradžia 2023-12-04 09:00:00 val., pabaiga 2023-12-05 13:59:59 val.
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje https://www.evarzytynes.lt.
Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu paštu halina.zukovska@pylimas.lt pasirašytą ranka ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašyto aukciono protokolo egzempliorių aukciono laimėtojas turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.
Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju pasirašoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo (laimėtojo paskelbimo) dienos. Skirtumą nuo pasiūlytos pardavimo kainos ir dalyvio garantinio įnašo laimėtojas sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos.
Visas išlaidas, susijusias su turto perleidimu apmoka Aukciono laimėtojas.
Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 3 (tris) darbo dienas.
PASTABA. Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

Atgal