Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Budinčio gydytojo tarnyba

VšĮ Centro poliklinikos BUDINČIO GYDYTOJO TARNYBOS (toliau – BGT) DARBO LAIKAS:
kasdien nuo 20.00 val. iki 7.00 val., poilsio ir švenčių dienomis – visą parą.

Adresas: Pylimo g. 3 (centrinis įėjimas), kab. 105, tel. (8 5) 251 4063.
Poliklinikos nedarbo laiku į Budinčio gydytojo tarnybą atvykusius pacientus, turinčius apribotą judėjimo galimybę, prašome, skambinti tel. (8 5) 251 4063 ir naudotis įėjimu į Pylimo g. 3 pastatą iš K. Kalinausko gatvės pusės (2 aukštų pastatas).

Budinčio gydytojo tarnybos darbuotojų komanda teikia paslaugas ūmiai susirgus šeimos gydytojo medicinos normos apimtyje. Įvertinęs asmens sveikatos būklę, BGT gydytojas (jei reikia) kviečia greitosios medicinos pagalbos brigadą.
Išrašai apie BGT suteiktas paslaugas bus persiųsti į Jūsų gydymo įstaigą.

Dėl gydymo ir tyrimų kontrolės, planinio bei profilaktinio sveikatos tikrinimo prašome kreiptis į savo gydytoją.

VISUS ATĖJUSIUS PRAŠOME NAUDOTIS EILIŲ REGULIAVIMO TERMINALU (1 pacientas – 1 lapelis)

 

Traumai ar nelaimingam atsitikimui įvykus staiga, tą pačią dieną suaugusieji gali kreiptis tiesiai į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, Šiltnamių g. 29, Vilnius.

Dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų vaikams (iki 18 m.) tą pačią dieną galite kreiptis į Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos centrą, Santariškių g. 7, Vilnius.

Budinčio gydytojo tarnybos paslaugos teikiamos nemokamai: 
draustiems VšĮ Centro poliklinikos pacientams,
draustiems kitų pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) įstaigų nedarbo metu, sudariusių sutartį su VšĮ Centro poliklinika (dėl paslaugų teikimo visą parą), pacientams.

Visiems kitų PASP įstaigų pacientams ir asmenims, neturintiems sveikatos draudimo — paslaugos Budinčio gydytojo tarnyboje yra mokamos (Už paslaugas mokama vietoje pagal patvirtintą kainyną), išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.

Čia galite pasitikrinti ar Jūsų gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį dėl šeimos gydytojo paslaugų teikimo VšĮ Centro poliklinikoje BGT darbo metu.

Visi pageidaujantys gali tapti nuolatiniais VšĮ Centro poliklinikos pacientais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 str. 4 d. pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

Taip pat informuojame, kad nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovaujantys jo atstovai pagal įstatymą (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas), privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.