Dėl mokamų ambulatorinės slaugos paslaugų paciento namuose savaitgaliais teikimo

2019 03 25

Nuo 2019 m. kovo 9 d. Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos (toliau – Slaugos klinika) specialistai teikia mokamas ambulatorinės slaugos paslaugas paciento namuose savaitgaliais.

Paslaugos teikiamos:

 • Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val.;
 • prie Centro poliklinikos prisirašiusiems pacientams, kurie:
  • nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu;
  • pagal sveikatos indikacijas neturi teisės gauti slaugos paslaugų namuose;
  • išnaudoję visas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas paslaugų gavimo normas (pvz., 12 kartų per 1 metus lašinės infuzijos);
  • norintys gauti slaugos paslaugas skubos tvarka; 
  • norintys gauti slaugos paslaugas ne Slaugos klinikos darbo metu.
 • Už paslaugas moka pacientas arba jo artimieji poliklinikoje (kasoje) arba bankiniu pavedimu.
 • Paslaugos teikiamos paciento gyvenamuoju adresu, kuris nurodytas poliklinikos informacinėje sistemoje. Jei vykstama kitu adresu – papildomai mokama už  įstaigos teikiamą transporto paslaugą, kai medicinos personalas lanko pacientą namuose kitu adresu (Vilniaus miesto savivaldybės nustatytu tarifu – 0,50 Eur/km). 
 • Pacientas arba jo atstovas, norėdami užsakyti naujas arba tęstines mokamas slaugos paslaugas namuose, kreipiasi į pacientą gydantį gydytoją (arba jį pavaduojantį).
 • Paslaugos teikiamos vadovaujantis 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

Paliatyviesiems pacientams reikalingos paslaugos teikiamos nemokamai.

 • Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų, prašome, kreiptis į savo šeimos gydytoją arba į Slaugos klinikos vyresniąją slaugytoją Simoną Ralę, tel. (8 5)  266 5274, el. paštas simona.rale@pylimas.lt