deco 3
Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientams dėl vakcinacijos

2020 04 07

Informuojame, kad VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientų vakcinacija VšĮ Centro poliklinikoje G. Vilties PASP skyriuje vykdoma šia tvarka:
VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientas turi kreiptis į savo šeimos / vaikų ligų / vidaus ligų gydytoją dėl nuotolinės sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslaugos suteikimo.
NSP teikiantis VšĮ Šeškinės poliklinikos gydytojas privalo išrašyti ir į ESPBI IS pateikti formą E027, kurioje turi nurodyti visą būtiną informaciją apie paciento skiepijimą (kada ir kokia vakcina buvo skiepytas, kada numatyta revakcinacija, jeigu skiepas buvo nukeltas – dėl kokių priežasčių, diagnozių ir iki kada, ir kt.).
VšĮ Šeškinės poliklinikos gydytojas, suteikęs NSP paslaugą bei užpildęs būtinus dokumentus, įtraukia pacientą į vakcinuotinų asmenų sąrašą, kuris perduodamas VšĮ Centro poliklinikai.
Vadovaudamasis VšĮ Šeškinės poliklinikos perduota informacija ir pateiktu vakcinuotinų pacientų (jų tėvų) kontaktiniais telefonais, VšĮ Centro poliklinikos atsakingas asmuo skambina ir registruoja pacientą atvykti į VšĮ Centro polikliniką imunoprofilaktikos paslaugai. Prieš skiepą paciento sveikatos būklė yra įvertinama ir priimamas sprendimas dėl galimybės vakcinuoti.
VšĮ Šeškinės poliklinika privalo aprūpinti VšĮ Centro polikliniką visomis reikalingomis vakcinomis VšĮ Šeškinės poliklinikos pacientų vakcinavimui.