Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Viešasis konkursas Terapijos ir chirurgijos dienos skyriaus vyresniosios slaugytojo (-os) pareigoms užimti

2018 05 27
 

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515
skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

    Terapijos ir chirurgijos dienos skyriaus vyresniosios slaugytojo (-os), dirbti 0,75 etato darbo krūviu, planuoti, organizuoti ir koordinuoti VšĮ Centro poliklinikos Terapijos ir chirurgijos dienos skyriaus slaugos veiklą taip, kad VšĮ Centro poliklinikos pacientams įstaigoje būtų suteiktos visapusiškos, kvalifikuotos slaugos paslaugos  ir  būtų užtikrinta paciento teisė į kokybišką asmens sveikatos priežiūrą.
Pagrindiniai reikalavimai:

   1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį medicininį išsilavinimą bei galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją; 
   2. turėti vadovaujamo darbo patirties sveikatos priežiūros srityje;
   3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti, padalinio ir jam pavaldžių darbuotojų slaugos veiklą, organizuoti bendradarbiavimą su kitais padaliniais, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti padalinio veiklos vertinimą, rengti analitinę medžiagą, padalinio veiklos planus ir ataskaitas, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;

   4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų ir slaugos veiklą, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant padalinio veiklą;

   5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistemomis bei kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;
  
   6. mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);
   7. Būti komunikabiliu, pareigingu, punktualiu, savarankišku, atsakingu.

   Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją bei stažą įrodančių dokumentų kopijos pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2018 m. birželio mėnesio 14 dienos. Atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis žodžiu. Pokalbyje žodžiu dalyvauja tik testą raštu išlaikę kandidatai.
Kontaktai pasiteirauti: (8 5) 251 4059, personalas@pylimas.lt atsakingi asmenys: Personalos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Paulaitytė, Personalos skyriaus vyr. specialistė Asta Adomaitienė.