Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Viešasis konkursas RADIOLOGIJOS IR FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIAUS VYRESNIAJAM (-AI) RADIOLOGIJOS ADMINISTATORIUI (-EI)

Skelbimo data: 2018-10-12

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515

skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriaus vyresniojo (-ios) radiologijos administratoriaus (-ės) dirbti 1 etato darbo krūviu, planuoti, organizuoti ir koordinuoti VšĮ Centro poliklinikos Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriaus ir pagalbinio personalo veiklą taip, kad VšĮ Centro poliklinikos pacientams įstaigoje būtų suteiktos visapusiškos, kvalifikuotos radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriaus paslaugos.

Pagrindiniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį medicininį išsilavinimą;

2. turėti vadovaujamo darbo patirties sveikatos priežiūros srityje;

3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti, padalinio ir pagalbinių darbuotojų darbą;

4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų ir slaugos veiklą, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus ir pagalbinio personalo veiklą;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“, poliklinikoje įdiegtomis informacinėmis sistemomis (,,Med.I.S.“,  „e.sveikata.lt“ ir  kt.), elektroninio pašto programa (-omis) bei kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

6. žinoti būtinus veiksmus radiacinės avarijos atveju (rentgenodiagnostikoje);

7. žinoti ir vadovautis Radiologijos profesinės etikos kodeksu (Lietuvos bioetikos komitetas);

8. žinoti ir mokėti organizuoti Skubiąją medicinos pagalbą;

9. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymo nuostatomis;

10. mokėti užsienio kalbą.

Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją bei stažą įrodančių dokumentų kopijos pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2018 m. spalio mėnesio 26 dienos. Atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis žodžiu. Pokalbyje žodžiu dalyvauja tik testą raštu išlaikę kandidatai.

Kontaktai pasiteirauti: (8 5) 251 4018, (8 5) 251 4012 atsakingi asmenys: Personalo skyriaus vedėja Nadežda Mockienė ir Personalo skyriaus vyr. specialistė Rūta Rakauskienė.

Skelbimas galioja iki: 2018-10-26