Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Siūlome darbą GYDYTOJUI STATISTIKUI (GYDYTOJAI STATISTIKEI)

Skelbimo data: 2018-02-26

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515 siūlo darbą:

GYDYTOJUI STATISTIKUI (GYDYTOJAI STATISTIKEI) (1,0 etato darbo krūvis, terminuotai), dirbti Finansų ir apskaitos skyriaus, Statistinės apskaitos poskyryje, vykdyti Poliklinikos direktoriaus nustatytų medicininės veiklos rodiklių stebėjimą, rengti veiklos rodiklių analizes ir ataskaitas.

Pagrindiniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį, medicinos ir sveikatos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Darbo stažas – ne mažiau 1 metų darbo sveikatos sistemoje patirtis.
 3. Mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, mokėti naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles.
 5. Sugebėti analizuoti Poliklinikos veiklos rodiklius, rengti siūlymus dėl Poliklinikos veiklos tobulinimo diegiant IS ir kompiuterinę techniką;
 6. Žinoti Poliklinikoje teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo bei atsiskaitymų ir apskaitos procesus, paslaugų teikimo tvarką bei procedūras.
 7. Žinoti su Poliklinikos paslaugų teikimu susijusių struktūrinių padalinių funkcijas ir jiems nustatytą atsakomybę.
 8. Mokėti rinkti statistinius duomenis, juos apdoroti, analizuoti, sudaryti statistines ataskaitas, parengti teikiamų paslaugų ataskaitas bei kitus skaičiavimus.
 9. Išmanyti paslaugų apskaitai naudojamų informacinių sistemų (toliau – IS) veikimo principus, pagrindinius Poliklinikoje veikiančių IS veikimo principus, mokėti naudotis IS ataskaitų gavimo, informacijos paieškos galimybėmis, mokėti kurti duomenų gavimo užklausas. 
 10. Žinoti asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigose naudojamų paslaugų apskaitos formų, privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų pavyzdžius, pagrindinius pildymo principus, tvarką ir metodiką.
 11. Mokėti naudotis savo darbe leidiniu „Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija – TLK-10-AM“. 
 12. Žinoti Lietuvos gyventojų demografinius sveikatingumo, sveikatos priežiūros resursų ir gyventojų aptarnavimo rodiklius.

Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją bei įsipareigojame laikytis lygių galimybių reikalavimų.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (nurodant dalykines savybes, būtinus įgūdžius ir privalumus) siųskite el. paštu laura.radzeviciute@pylimas.lt ir regina.marciulaitiene@pylimas.lt, telefonas pasiteirauti (8 5)  251 4018. Atlyginimas sutartinis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus pakviesti pokalbiui. Lauksime prisijungiant į mūsų komandą!

Skelbimas galioja iki: 2018-05-30