deco 3
Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Darbo užmokestis

Informacija apie Viešosios įstaigos Centro poliklinikos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VšĮ Centro poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis I ket. skaityti čia
VšĮ Centro poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018-2019 m. skaityti čia